Gminne Centrum Informacji rozpoczęło działalność!

27 października 2005 r. rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji. Jego powstanie było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Wieluń środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej "PIERWSZA PRACA". Partnerem projektu jest Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 14 na parterze.