Z życia GCI

W Gminie Wieluń odbyły się badania , które pozwolą skuteczniej wykryć raka

Urząd Miejski w Wieluniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych PAM w Szczecinie realizuje program zdrowotny:

"Populacyjno-przesiewowe wykrywanie rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów".

Specjalista z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie dr n . med. Tomasz Huzarski pod nadzorem medycznym i naukowym prof. dr hab. med. Jana Lubińskiego przeprowadził 11 grudnia 2007r pierwszą konsultację genetyczną w Wieluniu.

Warunkiem kwalifikacji do bezpłatnych badań onkologiczno-genetycznych było wypełnienie ankiety.

Konsultacja w naszej gminie jest częścią pierwszego unikatowego na świecie badania pozwalającego wykryć nowotwory raka piersi, prostaty i jelita grubego we wczesnym, uleczalnym stadium.
W okresie trzech lat realizacji tego programu z konsultacji skorzystało ponad 2,3 tys. mieszkańców naszej Gminy. U osób ze stwierdzoną predyspozycją do rozwoju nowotworów wdrożono program badań kontrolnych finansowanych przez Gminę Wieluń

Decyzja Burmistrza Wielunia o przystąpieniu do tego Programu oraz sprawna i szybka jego realizacja stawia Gminę Wieluń w czołówce  gmin w Polsce realizujących nowoczesne profilaktyczne programy zdrowotne wykorzystujące najnowsze osiągnięcia medycyny w walce z rakiem. Do Programu zainicjowanego przez naszą Gminę w województwie łódzkim dołączyły trzy inne gminy, a także jedna gmina z województwa dolnośląskiego dając szansę swoim mieszkańcom na „życie w zdrowiu”. Kolejny etap ww. Programu tj. badania kontrolne osób w grupie ryzyka realizowany jest w Polsce tylko w Gminie Wieluń.

 


 

Kolejny krok w walce z nowotworem piersi

W dniach: od 19 do 27 lipca 2007- 520 pań, od 7do 17 lipca 2008 -925 pań, od 16 do 29 czerwca 2009 -462 panie, od 9 do 15 lipca 2010- 500 odważnych pań poddało się badaniom mammograficznym. Do licznego udziału przyczyniły się wieluńskie media - aktywnie propagując akcję oraz mężczyźni, którzy chcą się cieszyć życiem we dwoje, a także Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu, które bezpłatnie podłącza mammobus do zasilania elektrycznego. Badania wykonało FADO S.A. w luksusowych warunkach,  finansował je łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Gmina Wieluń,a koordynowało Gminne Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Wieluniu.


Europejski Fundusz Społeczny

W Gminnym Centrum Informacji w Wieluniu odbyło się kolejne szkolenie przygotowujące do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej, firm, jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie pt. "Standard minimum w projektach PO KL" prowadził w dniu 30 czerwca  2010 r. trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Sieradzu: Michał Feter.


XIX Krajowa Konferencja Zdrowych Miast Polskich w Śremie

W dniach 19 – 21 maja 2010 r. w  Śremie odbyła się XIX Krajowa Konferencja Zdrowych Miast Polskich zorganizowana przez Urząd Miejski w Śremie oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Na podstawie Uchwały nr IX/66/03 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 maja 2003 r. od 6 lutego 2004 roku Gmina Wieluń jest jednym z 44 miast należących do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, będącego jedną z 24 narodowych sieci w Europie posiadających certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia.

W konferencji  udział wzięło ponad 100 gości z całego kraju. W ciągu trzech dni trwania konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dyrektor Biura WHO w Polsce, przedstawiciele uczelni medycznych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oraz szkół i przedszkoli prezentowali swoje osiągnięcia i doświadczenia z zakresu rozwiązywania problemów społecznych oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Gminę Wieluń reprezentowała Zofia Spaleniak prezentując program „Żyjmy zdrowiej i  cieszmy się życiem” oraz Ewa Wójcik,  przedstawiając  nagrodzony przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich „Granty 2009” konkurs „Żyj zdrowo”  realizowany w Gimnazjum nr 1w Wieluniu im. Kazimierza Wielkiego. Dzięki wymianie doświadczeń wśród uczestników konferencji i miłym przyjęciu przez Gminę Śrem niewątpliwie  powstaną nowe programy realizowane w Gminach całego kraju.

 

 

 

 


Akademia Umiejętności Komputerowych

15 października 2009 r. ponownie wystartowała Akademia Umiejętności Komputerowych

Technologie informatyczne stwarzają duże możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Komputery wykorzystywane są na każdym kroku jako źródło informacji, służą rozrywce , są urządzeniami, dzięki którym można nawiązać łączność z całym światem. Gminne Centrum Informacji popularyzuje, mobilizuje do kształcenia się i aktywnie wspiera edukację osób w wieku dojrzałym. 11 osób aktywnie uczestniczyło w zajęciach Akademii, które trwały do końca marca 2010.

 


Plener artystyczny p.n. "Wieluń- miasto urokliwe"

W dniach 2-15 czerwca 2008 w ramach obchodów 725 lecia Wielunia odbył się plener artystyczny p.n. "Wieluń- miasto urokliwe". Zaproszeni artyści mieli "zadany" temat, ale jak to artyści potraktowali go bardzo dowolnie. Stąd ogromny wachlarz dokonań, których wyrazem jest prezentowana wystawa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Artyści pokazali się z najlepszej strony jako twórcy, koledzy i ciekawi pełni polotu ludzie - potrafiący stworzyć świetną atmosferę i interesujące dzieła na tym plenerze.


Europejski Fundusz Społeczny

W Gminnym Centrum Informacji w Wieluniu odbyło się kolejne szkolenie przygotowujące do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej, firm, jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie pt. "Zarządzanie projektem w EFS" prowadziła w dniach 25-26 lutego 2008r trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Sieradzu: Katarzyna Sobczak.

Szkolenie pt. " Generator wniosków- przydatne narzędzie a nie utrudnienie" w dniu 23.04.2008 prowadził Michał Feter. Uczestnicy tego szkolenia złożyli 6 wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


 

13 stycznia 2008r. w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej pod dyrygenturą Marii Kierskiej-Witczak zaśpiewał kolędy i pastorałki. Koncert ten uświetnił obchody jubileuszu 725 lat Miasta Wielunia


 

Nowe umiejętności pracowników Urzędu

W okresie od 5listopada do 6 grudnia 2007 pracownicy Urzędu Miejskiego w Wieluniu podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyli w szkoleniu z zakresu: pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Szkolenie przeprowadził trener Jacek Sławiński z firmy "Inwes.tor", a uczestniczyło w nim 34 pracowników w trzech cyklach szkoleniowych.

Żyjemy w czasach kiedy bardzo cenni są pracownicy, którzy posiadają różne umiejętności i chętnie podejmują się realizacji nowych zadań, z różnych dziedzin , jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Gmina musi być gotowa do realizacji zmian bardzo szybko, a pracownicy chcąc sprostać tym wyzwaniom chętnie i bardzo aktywnie wykorzystali szansę udziału w zaproponowanym przez Gminne Centrum Informacji szkoleniu.


EFS

W Gminnym Centrum Informacji w Wieluniu kontynuowano szkolenia przygotowujące do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji rynku pracy(publiczne służby zatrudnienia. OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe) organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej, firm, jednostek samorządu terytorialnego.

Tematy zrealizowanych szkoleń:

"Od pomysłu do projektu. Jak stworzyć dobry projekt z EFS" 9-10 lipca 2007r.
" Projekt i co dalej? - wdrażanie i monitoring" 8-9 sierpnia 2007r.
" EFS- krok po kroku " 22-23 sierpnia 2007r
"Razem łatwiej-tworzenie partnerstw lokalnych" 4-5 września 2007r.
"Kwalifikowalność kosztów w EFS" 18-19 października 2007r.

Kurs prowadzili trenerzy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Sieradzu: Katarzyna Sobczak i Michał Feter.
Żeby otrzymać dotację, nie wystarczy wypełnienie dokumentów. Trzeba się zastanowić nad projektem, który chcemy zrealizować - określić, jakie ma mieć cele, do kogo jest skierowany. Nie jest to takie proste, ale możliwe. Szczególnie, jeśli wiemy, że w ramach programu POKL, wsparciem zostaną objęte następujące obszary:

 • zatrudnienie
 • edukacja
 • integracja społeczna
 • rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw
 • rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich
 • budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli
 • promocja zdrowia zasobów pracy.

Celem szkoleń jest przygotowanie merytoryczne osób realizujących projekty dla społeczności lokalnej.

 


 

19 lipca 2007. w Gminnym Centrum Informacji gościliśmy Krzysztofa Jarzębskiego

Krzysztof Jarzębski - niepełnosprawny sportowiec , który reprezentuje barwy łódzkiego AZS-u pokonuje trasę , która wiedzie z Zakopanego przez Myślenice, Olkusz, Częstochowę, Wieluń, Sieradz, Kalisz, Konin, Inowrocław, Bydgoszcz, Świecie, Gniew do Gdańska na nowym wyczynowym sportowym wózku inwalidzkim. Sportowym marzeniem maratończyka jest reprezentowanie Polski na paraolimpiadzie w Pekinie w 2008r. Maraton, to forma podziękowania sponsorom za ufundowanie profesjonalnego wózka inwalidzkiego. Życzymy panu Krzysztofowi, by marzenia się spełniły.


 

20 czerwca 2007r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, instytucji szkoleniowych z terenu powiatu wieluńskiego z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wspieramy mieszkańców województwa łódzkiego na rynku pracy".


Celem spotkania było zapoznanie partnerów rynku pracy z zasadami pozyskiwania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 w ramach trzech głównych obszarów:

 • poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ,
 • wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ,
 • równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej


 

14 marca 2007r odbyło się spotkanie informacyjne

"Jak bezpiecznie podjąć zatrudnienie za granicą?",

które prowadzili: Stefan Łużyński- pośrednik pracy i Janusz Grochmalski-doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Sieradza.
Uczestników zapoznali między innymi z Europejskim Portalem Mobilności Zawodowej EURES. Europejskie Służby Zatrudnienia są siecią współpracy, której celem jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EURES posiada sieć ponad 700 doradców EURES, którzy codziennie utrzymują kontakt z osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie.
Partnerami w sieci są publiczne służby ds. zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Sieć jest koordynowana przez Komisję Europejską.

Celem EURES jest dostarczanie informacji i porad oraz świadczenie usług w zakresie rekrutacji/miejsc pracy (dopasowywanie pracy do profilu) na rzecz pracowników i pracodawców, jak i wszystkich obywateli pragnących korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób. Baza ofert pracy jest aktualizowana codziennie, można ja przeszukiwać według krajów, regionów, zawodów, rodzajów umów.
 

8 marca 2007r.
krótka prezentacja multimedialna naszych dokonań i kolejne spotkanie
Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku wystartował dokładnie 3 miesiące temu.
To jest nasze zwycięstwo. Mamy nowych przyjaciół , nowe zainteresowania, nowe perspektywy. Już wiemy jak pozdrowić się po angielsku, niemiecku i włosku:
Good bye,
Grüß dich,
Saluto
Już wiemy jak zapłacić mniejszy podatek, udzielić pierwszej pomocy, jaki kupić komputer, ale nas interesuje więcej. Jest nas ponad setka, stanowimy siłę, więc świat stoi przed nami otworem. Wszystko zależy od nas - mówi Zofia Spaleniak z Gminnego Centrum Informacji w Wieluniu i to jest prawda.

Wykład o zmianie wizerunku kobiety poprowadziła psycholog Agnieszka Ignasiak-Wójcik.

I cóż, jeszcze raz powiedzenie "cudze chwalicie, swego nie znacie" sprawdziło się w całej rozciągłości, gdyż usłyszeliśmy fragment z opery Nabucco w wykonaniu zespołu "Nadwarcianki" z Konopnicy. Warto zaznaczyć, że w zespole tym śpiewa nasza studentka Eleonora Grondowa. Dodatkową atrakcją był występ zdolnych dzieci i młodzieży, prezentujących tańce ludowe i pieśni regionalne.

W uroczystym spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Wielunia - Robert Kaja, wicestarosta powiatu wieluńskiego - Janusz Antczak oraz nasi Przyjaciele.
Głównym organizatorem był Wydział Programowania Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Dziękujemy mediom wieluńskim za zainteresowanie, pomoc w promocji oraz ciekawe relacje z wydarzeń Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkim 50± za przybycie i wielkie zaangażowanie w działalność Uniwersytetu.


fot. Przemysław Chmielewski


fot. Przemysław Chmielewski


fot. Przemysław Chmielewski


 

Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykładem na temat "Godnie żyć: co to znaczy?" wygłoszonym 7 grudnia 2006r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej przez dr Konstantinosa Tsirigotisa- zainaugurował działalność Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, instytucji kulturalno-oświatowych , organizacji pozarządowych, nasi przyjaciele raz licznie zgromadzeni studenci. Gminne Centrum Informacji aktywnie włączyło się w organizację i inaugurację uniwersytetu.


fot. Przemysław Chmielewski


fot. Justyna Kaczmarek


fot. Justyna Kaczmarek


fot. Justyna Kaczmarek


 

Jak przygotować się do okresu programowania 2007-2013?
Lata 2007-2013 będą kluczowe dla samorządów. Duży dopływ środków strukturalnych może spowodować szybki rozwój niektórych obszarów. Mając na uwadze zadania jakie stoją przed samorządami w najbliższych latach Biuro Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego oraz Gminne Centrum Informacji w Wieluniu zorganizowało 29 listopada 2006r. seminarium, którego celem było ukazanie różnych możliwości finansowania inwestycji i przedsięwzięć gminnych oraz ukazanie nowego sposobu zarządzania rozwojem gminy w oparciu o środki UE, marketing terytorialny, klastry. Seminarium poprowadził Przemysław Bajor- specjalista ds. planowania strategicznego oraz funduszy europejskich dla samorządów, magister prawa międzynarodowego z doświadczeniem zdobytym przy realizacji projektów PHARE oraz SAPARD. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele naszej i sąsiednich gmin.


 

27 października 2006r. w Gminnym Centrum Informacji spotkały się osoby zainteresowane sztuką rozmawiania. W trakcie spotkania "Pierwszy krok do skutecznej komunikacji" Dominika Smolnik z Młodzieżowego Centrum Europejskiego "AKCJA" przybliżyła sposoby prowadzące do większej jasności wypowiedzi. Język jest najważniejszym instrumentem komunikowania się spośród wszystkich innych, jakimi dysponujemy. Każdy człowiek mówi swoim językiem, który rozwijał się na przestrzeni lat w zależności od środowiska, wychowania i wykształcenia. Nawet jeśli osoby używają tych samych słów, wyrażeń i pojęć, to jeszcze wcale nie oznacza, że zawsze się rozumieją. Dlatego ważne jest aby mówić językiem zrozumiałym i bezpośrednim.


 

18 października 2006r. odbyły się warsztaty "Rozmowa kwalifikacyjna". Obok CV, list motywacyjny stanowi niezbędną część "zgłoszenia" do pracy. Jest chyba najtrudniejszym rodzajem listu, jaki tylko człowiek może napisać. Nie trzeba się bać i z rozpaczą spoglądać na pustą kartkę papieru. Dzięki nam uczestnicy otrzymali wystarczający przegląd tego, co list motywacyjny powinien zawierać. W ramach ćwiczeń samodzielnie sporządzili list motywacyjny na wylosowane przez siebie stanowiska pracy z wykorzystaniem kreatora listu motywacyjnego. Dobrze sformułowany list motywacyjny zwiększa szansę na sukces.


 

Fotografować każdy może
Od 6 lipca do 31 sierpnia 2006r. w Gminnym Centrum Informacji odbywały się warsztaty fotograficzne "Fotografować każdy może" Ich Inicjatorem było Młodzieżowe Centrum Europejskie "AKCJA". Zajęcia prowadzili miłośnicy fotografii Gabriel Wyględacz i Marcin Adamczyk. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godz. od 15.00 do 17.00. Uczestnicy warsztatów poznali zasady działania aparatu fotograficznego, jego budowę, funkcje, uczyli się jak zrobić dobre zdjęcie, jak dokonać obróbki wykonanych zdjęć za pomocą programów komputerowych (retusz fotografii, kadrowanie, zmiany kolorystyczne itp.).Podczas zajęć w plenerze, uczestnicy warsztatów w praktyce mogli zastosować wpajaną im wiedzę teoretyczną.


fot. Dominika Smolnik


 

Piknik ASTRO
Gminne Centrum Informacji było zapleczem technicznym miłośników astronomii
z klubów astronomicznych: tureckiego Tutulum oraz polskiego Almukantarat. W ramach projektu "Pod wspólnym dachem nieba" odbył się w Wieluniu Piknik Astro, który rozpoczął się otwarciem wystawy fotograficznej składającej się z wykonanych podczas pobytu w Turcji i opublikowanych m.in. przez ,,National Geographic" zdjęć z zaćmienia Słońca, zdjęć dokumentujących działalność klubów astronomicznych,. którą można było oglądać w budynku Urzędu Miejskiego w parku (I piętro). Celem projektu było pogłębienie astronomicznych zainteresowań oraz zbliżenie tak różnych kultur, nawiązanie przyjaźni i pogłębienie wiedzy o Turcji i Polsce. Gminne Centrum Informacji zgromadziło i udostępnia zainteresowanym zdjęcia z tegoż Astro Pikniku wykonane przez uczestników projektu: Wieluń i Ożarów z innej perspektywy.

 


 

Od 15 maja do 28 sierpnia 2006r. odbywały się bezpłatne lekcje języka niemieckiego dla początkujących prowadzone przez mgr Beatę Korościel - absolwentkę germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim z Młodzieżowego Centrum Europejskiego "AKCJA".
Najwytrwalsi uczestnicy chętnie wezmą udział w następnej edycji.


fot. Łukasz Tyka


fot. Łukasz Tyka


 

Wieluńscy przedsiębiorcy poszerzają horyzonty wiedzy

W dniu 26 czerwca 2006 roku w Gminnym Centrum Informacji w Wieluniu przy ul. J. Piłsudskiego 14, odbyło się spotkanie wieluńskich przedsiębiorców małych i średnich firm z przedstawicielami Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów "SIMPTEST" w Poznaniu. Organizatorem spotkania było Gminne Centrum Informacji w Wieluniu i Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

"SIMPTEST" zajmuje się konsultacjami, szkoleniami w zakresie opracowywania i wdrażania Systemów Zarządzania Jakością, Systemów Zarządzania Środowiskowego, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Systemów Zarządzania Informacji zgodnych z międzynarodowymi normami. Ośrodek rozwija również inne kierunki działalności z wykorzystaniem wiedzy, zaplecza dydaktyczno-gastronomiczno - hotelowego oraz specjalistycznej pracowni.

Specjalista do spraw organizacji, rozwoju i szkoleń- Zygfryd Świerkowski- zapoznał uczestników spotkania z historią firmy, dokonał jej wstępnej prezentacji. "Naszym dążeniem jest realizacja usług gwarantujących wysoki poziom zadowolenia klientów"- powiedział Z. Świerkowski.

Przedstawił również w zarysie plan spotkania:
certyfikacja wyrobu przez producentów lub importerów,
ocena maszyn,
możliwość wdrożenia systemów jakości,
konkretne narzędziowe oceny maszyn,
ocena ryzyka zawodowego oraz prezentacja programu RISK SCORE umożliwiającego właściwą ocenę owego ryzyka na danym stanowisku pracy.

Inżynier Łukomski natomiast przeprowadził prezentację konkretnych już systemów i oprogramowań potrzebnych do wprowadzenia wyrobu na rynek europejski. Przedsiębiorcy mieli również możliwość zapoznania się z aktami prawnymi, jakimi są rozporządzenie czy ustawa-akty regulujące odpowiednie postępowanie przy wdrażaniu danego wyrobu, a także z jego właściwym oznakowaniem CE. Przedstawiono też wymagania obowiązujące od 1.01.2006 roku dotyczące bhp oraz zasady właściwego prowadzenia dokumentacji w firmie.

Wieluńscy przedsiębiorcy w trakcie spotkania, jak również bezpośrednio po nim, zadawali pytania, na które osoby prowadzące bardzo chętnie udzielały wyczerpujących odpowiedzi. Wielu przedsiębiorców poprosiło o bezpośredni kontakt z firmą "SIMPTEST".


 

13 czerwca 2006r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu warsztatów z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Sieradza - Januszem Grochmalskim. Cel spotkania:

 1. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 2. Negocjacje w życiu codziennym.
 3. Consensus jako efekt negocjacji.

 

17 maja 2006r. Gminne Centrum Informacji w Wieluniu
Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu:

"Zostań Rockefellerem"

na których:
- rozpoznaliśmy swoje predyspozycje osobowościowe w prowadzeniu własnej firmy,
- dowiedzieliśmy się nad czym jeszcze powinniśmy popracować, aby własna firma była sukcesem,
- dowiedzieliśmy się jakie działania przedsiębiorcze powinniśmy podejmować aby zrealizować swoje plany.

 

Oto 22 marca 2006 r. do Gminnego Centrum Informacji w Wieluniu zawitało 15 odważnych. Postanowili przygotować się do być może najważniejszej decyzji życia -OTWARCIA WŁASNEJ FIRMY . W naszym kraju prowadzenie biznesu to ciągle wielka niewiadoma i wyzwanie. Zatem takie osoby trzeba wspierać i pomagać im, co niniejszym stara się czynić Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach zaplanowanych szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców W F R P zrealizowała temat:

"Mój biznes- zakładam firmę, formalności, dokumenty, minimum wiedzy, aby dobrze wystartować"

Pani Marlena Girek z W F R P zapoznała uczestników z podstawowymi wymaganiami otwarcia własnego biznesu oraz przybliżyła warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ramach sieci franczyzowej. Pani Katarzyna Posiła z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu zaprezentowała przykłady prawidłowo wypełnionych zgłoszeń do ewidencji działalności gospodarczej i omówiła zezwolenia wydawane przez Urząd Miejski w Wieluniu. Prowadząca spotkanie Zofia Spaleniak przekazała również materiały zawierające podstawowe informacje będące tylko wycinkiem wiedzy niezbędnej do otwarcia firmy. Złożoność i obszerność tematu jest nie do ogarnięcia w trakcie takiego spotkania, dlatego WFRP prowadzi również konsultacje indywidualne. Dodatkowym bodźcem do wytężonej pomocy była aktywna postawa uczestników oraz pozytywny oddźwięk wyrażony w elektronicznej korespondencji skierowanej na ręce prelegentek.

Każdy kto stoi przed takim wyzwaniem może liczyć na wsparcie w Wieluńskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.


 

26 stycznia 2006 r. kolejny raz w ramach cyklu bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Sieradza uczestników poddano testom i ćwiczeniom pozwalającym w sposób kreatywny rozwiązywać nowe i trudne problemy.

A oto relacja uczestników warsztatów:

.."Poznaliśmy znaczenie informacji i jej właściwego odbioru, a poprzez ćwiczenia pokonywaliśmy bariery w myśleniu",

.."Rozwiązywaliśmy testy na uzdolnienia liczbowe, słowne i wzrokowo przestrzenne"

..."Motywujące warsztaty, które pokazują wiele możliwości, gdy ich nie widać na pierwszy rzut oka."


 

7 grudnia 2005 r. zapisze się w historii Gminnego Centrum Informacji jako pierwszy dzień pracy w nowej formule - warsztatów z osobami aktywnie poszukującymi pracy oraz planującymi swoją karierę.

A oto relacja uczestnika warsztatów:

..."Po uzupełnieniu kwestionariusza Hollanda poznaliśmy swoje
mocne i słabe strony. Określiliśmy swoje predyspozycje zawodowe charakteryzujące typy osobowości i odpowiadające im zawody.
...Doradcy zawodowi wskazali sposoby na samodoskonalenie.
Poznaliśmy źródła i sposoby szukania miejsc zatrudnienia oraz jak i skąd czerpać inspirację, siłę, determinację, żeby nie ustawać w tej ciężkiej i mozolnej pracy.
Zaproponowano ustalenie planu działania na opracowanych wcześniej arkuszach.
Poprzez przytoczenie statystyk z rynku pracy zachęcono nas do intensywnego szukania pracodawcy.
...Dużo nam dała możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami.
Przede wszystkim zaczynasz wierzyć w siebie, swoje możliwości i to, że jesteś więcej wart niż myślisz początkowo.
...Polecam wszystkim szukającym pracy udział w takich warsztatach"