Ministerstwo Gospodarki i Pracy dofinansowało realizację projektu
utworzenia Gminnego Centrum Informacji
w Wieluniu w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"

Wielunski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Telepraca

Popularność telepracy rośnie wraz z rozwojem technologii. Szacuje się, że w USA pracuje ok. 30 mln telepracowników i drugie tyle w Europie. Według niektórych prognoz - liczba takich pracowników wzrośnie w Europie nawet do 40 mln osób. Polska w podobnych statystykach jest daleko w tyle.

 

 

Czym jest telepraca?
Telepraca to każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są za pomocą technologii informatycznych.

Mocne strony

Zatrudnianie telepracowników przynosi pracodawcy oszczędności czasu i pieniędzy w wielu dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa takich jak finanse, księgowość, informatyka, marketing itp. . Dzięki tej formie zatrudnienia ograniczone zostaje zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, a tym samym spadają koszty utrzymania nieruchomości. Notuje się także znaczny wzrost wydajności pracy (15-30%) szybszy czas reakcji pracowników, niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych kadr(dzięki telepracy można zatrudnić pracowników z innych części kraju a nawet zza granicy). Warto również wspomnieć o wyeliminowaniu bezpodstawnych zwolnień chorobowych lub o likwidacji nadgodzin, gdyż telepraca to praca zadaniowa, gdzie liczą się efekty pracy, a nie ilość przepracowanych godzin.

Słabe strony
W przypadku telepracy wyższe - niż w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia - są koszty organizacji stanowiska pracy. Pracodawca musi bowiem zapewnić telepracownikowi odpowiedni sprzęt (komputer, łącze internetowe) oraz wdrożyć system ochrony przesyłanych danych i informacji. Potrzebne jest również stworzenie w firmie mechanizmów umożliwiających przepływ informacji między pracownikami.

Aspekty prawne
Telepraca jest pojęciem niezdefiniowanym zarówno w prawodawstwie polskim jak i w europejskim. Oznacza to, że telepraca w Polsce może być wykonywana na podstawie dowolnie wybranego stosunku prawnego - również w formie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Oferty telepracy:

http://www.pracuj.pl/