Ministerstwo Gospodarki i Pracy dofinansowało realizację projektu
utworzenia Gminnego Centrum Informacji
w Wieluniu w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"

Wielunski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Ekonomia społeczna

Gmina Wieluń uczestniczyła w projekcie „Partnerstwo Promocja Praca. Ekonomia Społeczna w regionie łódzkim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi http://www.wsparciespoleczne.pl. W związku z realizacją tego programu  Gminne Centrum Informacji popularyzuje przedsiębiorczość społeczną i aktywnie wspiera powstanie spółdzielni socjalnych.

.

 

9 kwietnia 2010 r. w Gminnym Centrum Informacji odbyło się szkolenie „Zakładam spółdzielnię socjalną”, które poprowadzili trenerzy ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" na zlecenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi. Potencjalni kandydaci do założenia spółdzielni socjalnej zapoznali się z procedurami założenia, prowadzenia oraz możliwościami wsparcia finansowego. W naszym województwie funkcjonuje 19 spółdzielni socjalnych, w tym większość w mieście Łodzi. Mamy szansę, by w Wieluniu również powstała firma społeczna.

 

W dniach 22-23 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta studyjna w  funkcjonujących spółdzielniach socjalnych w Krakowie. W wizycie uczestniczyli kandydaci do założenia spółdzielni socjalnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających sferze ekonomii społecznej.

28 lipca 2010 r. podsumowanie wizyty studyjnej z udziałem koordynatora regionalnego Wioletty Gawrońskiej oraz prezentacja realizowanego projektu w Radiu Ziemi Wieluńskiej i Telewizji Kablowej WSM Wieluń.