O Gminnym Centrum Informacji

GMINNE CENTRUM INFORMACJI w Wieluniu to placówka ukierunkowana na aktywizację społeczności lokalnej poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Placówka dysponuje stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do internetu i nowoczesnym wyposażeniem biurowym.

Gminne Centrum Informacji kieruje swe usługi przede wszystkim do:

 • absolwentów szkół ,
 • osób zagrożonych bezrobociem oraz bezrobotnych poszukujących pracy,
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorców.

Gminne Centrum Informacji stwarza szanse rozwoju dzięki szybkiej informacji o :

 • ofertach pracy,
 • nowych zawodach,
 • procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej,
 • możliwościach edukacji.

Organizuje:

 • spotkania informacyjne,
 • szkolenia tematyczne.


Współpracuje z:

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu,
 • Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY" w Łodzi,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu,
 • Organizacjami pozarządowymi.

W Gminnym Centrum Informacji w Wieluniu można bezpłatnie:

 • skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz podstawowych urządzeń biurowych,
 • sporządzić własne dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny,
 • skorzystać z poradników dotyczących metod i technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji przy rozmowie kwalifikacyjnej